Anar a contingut principal

Reclamacions contra les Administracions públiques

La nostra experiència en la defensa dels drets dels professionals de la funció pública

ventanilla de Administración pública

Funció pública i personal estatutari

Sunyer Advocats té una dilatada experiència en la defensa dels drets dels professionals de la funció pública, ja sigui personal laboral o funcionari, així com del conjunt de la ciutadania davant l’actuació de les Administracions públiques.

En aquest àmbit el nostre despatx ofereix un assessorament legal global en tots els conflictes i qüestions que puguin sorgir entre les Administracions públiques i els seus empleats. En aquest àmbit treballem amb matèries tan diverses com ara:

 • Accés a la funció pública (impugnació de processos de selecció i concurs-oposició)
 • Promoció interna i mobilitat
 • Carrera professional, règim jurídic i gaudiment de permisos
 • Llicències i excedències
 • Provisió de llocs de treball
 • Expedients disciplinaris
 • Reclamacions retributives
 • Personal temporal (interí, eventual)
 • Conciliació de la vida laboral i familiar
 • Jubilació forçosa i pròrroga en el servei actiu
 • Vulneració de drets fonamentals, etc.

A la secció Fites aconseguides del nostre web trobareu informació sobre els darrers èxits judicials aconseguits en la defensa dels empleats públics.

Procediments contra les administracions públiques

Tramitem amb rigor reclamacions i altres procediments contra les Administracions públiques, tant en via administrativa com en via judicial.

Els nostres serveis en aquest àmbit comprenen l’assessorament i intervenció com a professionals, entre d’altres, en les següents matèries:

 • Reclamacions pels danys i perjudicis ocasionats per les Administracions (responsabilitat patrimonial).
 • Sol·licitud i tramitació de procediments per a l’obtenció de permisos, llicències i concessions administratives.
 • Procediments sancionadors iniciats per les Administracions públiques (sancions administratives, multes, etc.).
 • Denúncia per manca d’accessibilitat o discriminació a persones amb discapacitat en espais públics.

Defensa dels drets de les persones amb discapacitat, del dret a l’accessibilitat i a l’autonomia personal

També estem especialitzats en la defensa de la vulneració de drets de les persones amb discapacitat o diversitat funcional, aconseguint, per exemple, la concessió de prestacions denegades per a l’adquisició de material per a l’autonomia personal.

Així mateix, podem ajudar-vos a resoldre conflictes legals de peticions d’ascensors o mesures d’accessibilitat a les comunitats de veïns, la defensa del dret de fer ús d’un servei públic o bé de consum, entre d’altres.